Öka tempot på din innehållsstrategi – sno redaktionernas bästa knep

Published
January 3, 2019

Du vet att ditt företag måste publicera mer innehåll för att ha effekt. Men tempot bromsas av tröga arbetsmetoder och långa beslutsvägar. Känner du igen dig? Då är det dags att ta en titt på hur redaktionerna jobbar.

Frida Forsén

Vill du också ha ett tillgång till ett videoverktyg där du kan göra video snabbt och enkelt? Hör av dig till oss!

Tänk dig det här scenariot: Du sitter på det Stora Företaget och tänker att det vore piggt att lägga ut ett blogginlägg med relevant information om det senaste som händer. Men först måste idén, genomförandet och inlägget godkännas i flera led. Av flera chefer som ska tycka till. Stöta och blöta texten så alla blir nöjda. Två veckor senare, efter många turer, kan bloggen uppdateras med det nu något dammiga inlägget. Som inte så många läsare bryr sig om.

Fredrik Wass. Foto: Erika Gerdemark

– Kontrollbehovet ställer till det och det finns fler barriärer som bromsar företaget. Och det är inte särskilt ekonomiskt att göra på det här sättet, säger Fredrik Wass.

Han anser i stället att ett företags kommunikatörer kan tjäna mycket på att studera hur en nyhetsredaktion jobbar med att få ut sitt material och rikta det åt rätt håll. Och nyckelordet är snabbhet.

– Det kan bli lite för mycket fokus på enskilda artiklar på en kommunikationsavdelning. På en redaktion finns det en röd tråd i allt flöde som går ut, men man lägger inte så stort fokus på enskilda artiklar. Det är flödet i stort som bildar varumärket, säger Fredrik Wass.

Publicera mer, oftare och snabbare

Genom att alltså publicera mer, oftare och snabbare får redaktionerna mer data på vad som funkar och inte. På en kommunikationsavdelning är tendensen att färre, men väldigt genomarbetade och kvalitativa saker går ut. Och då tar det längre tid.

– Det är då svårare att få en allmängiltig analys för hur material fungerar. Det är bättre att blanda högt och lågt och inte vara nervös för att fallera på en del, säger Fredrik Wass.

Så högre frekvens ger högre kvalitet – men viktigt att komma ihåg är att det inte sker i varje enskild publicering.

– Om jag skriver ett inlägg om dagen i 30 dagar så kommer jag inte att få 30 bra inlägg. Men jag kommer att få fler bättre inlägg än om jag skriver tre på 30 dagar, säger Fredrik Wass.

Utgå från vad målgruppen är intresserad av

Nu ska man ju inte behöva organisera om hela sin avdelning till att bli en journalistisk nyhetsredaktion. Men att inspireras av arbetssättet kan gynna och stärka företagets varumärke.

– Media vet också vad man tror ens målgrupp är intresserad av. Ett företag vill nå ut med sin information, men det är inte säkert att någon vill höra den. En redaktion söker hela tiden relevans för det som går ut. Vad vill tittarna eller läsarna veta om en viss sak? Den frågan kanske man inte alltid ställer sig som företag. Man jobbar med kommunikation för att marknadsföra sig. Bättre då att utgå från vad målgruppen är intresserad av, säger Fredrik Wass.

Värdefull kommunikation

Så tankeställaren här är alltså att för mediaföretaget så är journalistiken produkten. För ett företag kan kommunikation mer vara ett verktyg för att sälja saker. Ett bra sätt att tänka är att kommunikationen måste ha ett större värde för målgruppen än att bara sälja företaget och dess produkter. Ett byggföretag som gör reklam för billigt virke kan gynnas av att även göra filmer som visar hur man bygger sin egen altan. Då möter man målgruppen i olika delar av processen – och det är värdebyggande med tipsfilmer.

Men betyder det här att företag ska hysta in en massa journalister på kommunikationsavdelningarna?

– En erfaren journalist kan såklart komma in och inspirera. Men det är inte givet. Journalisten må vara snabb, men hen kanske inte förstår den viktiga förankringsprocessen. Man ska inspireras av hur medierna jobbar, men det finns en komplexitet som inte går att föra över helt. Det kan vara intressant med en mediebakgrund men det är inte avgörande för att jobba så här. Jag kopplar det här till sättet en organisation är uppbyggd på snarare än till individernas roll, säger Fredrik Wass.

Så hur ska ett snabbt redaktionstänk genomföras då?

– Att ha en trygghet och en ledning som backar upp ens kommunikation är viktigt. Det är större möjlighet att lyckas när man vet att man har råd att göra felsteg inom vissa ramar – på grund av att ledningen är med en. Har man inte förtroendet och tryggheten så gör det att man mejlar två gånger extra. Det bromsar processen, säger Fredrik Wass.

Tre saker för att komma igång att jobba som en redaktion

1. Hierarkier och ansvar

Minimera antalet personer som har ansvar för innehållets väg från idé till publicering. För många instanser bromsar ned takten och det går inte att vara snabb på pucken. Man ska vara snabb. Det finns regler och ramverk som kan följas för att minimera misstag, såsom ansvarig utgivare.

2. Spridning

Spridningen är lika viktig som informationen, därför behövs en spridningsstrategi och en mediebudget. För ett mediehus finns spridningen alltid med i bilden via exempelvis en sajt eller en radiokanal.

3. Frekvens

Många kontaktpunkter med målgruppen gör det lättare att analysera vad som går bra. Publicerar man ofta så blir inte varje publicering så livsfarlig och det är lättare att mäta och följa upp vad som går bra. Vad har materialet som gått bra gemensamt? Vad kan vi dra för slutsatser? Kör ut grejor och testa hur det landar hos målgruppen.

Vill du ha ännu fler tips? Kolla in Fredrik Wass blogg här!

Vill du veta mer om hur Story Engine kan öka ditt tempo i sociala medier? Hör av dig till oss här.

Frida Forsén

Let's talk

Contact us to learn about all the nice things you can do with Story Engine.

more blog stories